Diensten

* (Interim) Leidinggeven

De schakelpositie tussen de mensen op de werkvloer en het hoger management. Vertalen van het strategische en tactische beleid van het hoger management in duidelijke doelstellingen en procedures voor de personeelsleden op de werkvloer. Daarnaast fungeren als spreekbuis van de werkvloer aan het hoger management.

* Coachen

Een manager, leidinggevende, medewerker of team – coachee of coachees – helpen werkgerelateerde doelen te verwezenlijken en zich verder te ontwikkelen. De ander helpen leren. Niet door te onderwijzen, maar door te inspireren en te ondersteunen.